Steeds meer ouders kiezen heel bewust voor het Montessorionderwijs. Wij hebben leerlingen uit Maarssenbroek, Maarssen dorp, Vleuten, Tienhoven, Oud-Zuilen en Utrecht.

Op dit moment bezoeken ongeveer 150 kinderen onze school. Deze kinderen zijn verdeeld over zes groepen. We hebben twee onderbouw groepen, twee middenbouw groepen en twee bovenbouw groepen.

Naast de leerkrachten van deze groepen is er op school een een interne begeleider werkzaam. Een van de leidsters heeft de taak om het ICT-onderwijs te coördineren.

Ook hebben wij op school de beschikking over een conciërge die het team terzijde staat met allerlei hand- en spandiensten.