Wij vinden dat ieder kind geschikt is. Naast het klassikaal en groepsgericht onderwijs begeleiden we de kinderen namelijk in grote mate individueel. Hierdoor biedt ons onderwijs voor elk kind goede ontplooiingsmogelijkheden. Een rustig, stil, teruggetrokken kind krijgt een andere benadering dan een meer dynamisch kind.

Leerlingen die zich moeilijk kunnen concentreren worden begeleid in het verbeteren van de werkhouding. Dit sluit aan bij de moderne opvattingen van adaptief onderwijs. Het Montessorionderwijs zoekt voor ieder kind afzonderlijk de beste manier om tot ontplooiing te komen. We halen uit het kind wat erin zit.

Om een kind op de juiste manier te benaderen vinden we een open relatie met ouders zeer belangrijk. Ouders kennen hun kind immers het beste. Niet iedere ouder is echter geschikt voor onze school. Wij zoeken ouders die zeer bewust kiezen voor het Montessori-onderwijs. Deze ouders vinden de aansluiting bij de ontwikkelingsbehoefte van hun kind zeer belangrijk. Onze ouders hebben veel vertrouwen in het ontwikkelingspotentieel van hun kind.

Ardès, de directeur van de school, vertelt graag in een persoonlijk gesprek wat de school kan betekenen in de ontwikkeling van uw kind. Zodat u een bewuste en overwogen keuze van een school voor uw kind maakt.