Persoonlijk en gemeenschappelijk

Een belangrijk uitgangspunt bij ons op school is dat groepen altijd heterogeen zijn samengesteld. Dat betekent dat er drie jaargroepen bij elkaar zitten in een bouw. De leerlingen zijn een keer jongste, een keer middelste en een keer oudste in de groep: zo leren zij verschillende verantwoordelijkheden te nemen voor zichzelf en de groep. Binnen die heterogene groep erkennen we de individualiteit. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten.

Ieder kind leert op zijn eigen manier

Wij vinden dat ieder kind geschikt is. Naast het klassikaal en groepsgericht onderwijs begeleiden we de kinderen namelijk in grote mate individueel. Hierdoor biedt ons onderwijs voor elk kind goede ontplooiingsmogelijkheden. Een rustig, stil, teruggetrokken kind krijgt een andere benadering dan een meer dynamisch kind.

Leerlingen die zich moeilijk kunnen concentreren worden begeleid in het verbeteren van de werkhouding. Dit sluit aan bij de moderne opvattingen van adaptief onderwijs. Het Mozaiek zoekt voor ieder kind afzonderlijk de beste manier om tot ontplooiing te komen. We halen uit het kind wat erin zit.

Openheid en vertrouwen in het kind

Om een kind op de juiste manier te benaderen, vinden we een open relatie met ouders zeer belangrijk. Ouders kennen hun kind immers het beste. Niet iedere ouder is echter geschikt voor onze school. Wij zoeken ouders die zeer bewust kiezen voor het Montessori-onderwijs. Deze ouders vinden de aansluiting bij de ontwikkelingsbehoefte van hun kind zeer belangrijk. Onze ouders hebben veel vertrouwen in het ontwikkelingspotentieel van hun kind.