Vacature Montessori leerkracht Mozaiek 2019
Groepsleerkracht middenbouw voor 3 dagen in de periode tot 1 mei en voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie voor 1 dag. Na de zomervakantie zoeken we een bovenbouw-leerkracht voor 0,6 of eventueel 0,8 FTE.

Het Mozaïek is een gezellige kleinschalige Montessori basisschool in de wijk Fazantenkamp in Maarssen. Er heerst voor onze kinderen een veilige leeromgeving waar iedereen respectvol met elkaar omgaat en waar de leerkrachten alles uit de kinderen halen wat er in zit.

Onder leren verstaan wij meer dan het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. Op onze school leren kinderen ook omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, hun gevoelens uiten en ‘n zelfstandige taakgerichte werkhouding ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen “leren om te leren” en dat zij in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken. Wij gaan uit van wat het kind kan en begeleiden en stimuleren het om zich verder te ontwikkelen.

Op Het Mozaïek zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep. Samenwerken en elkaar helpen wordt hierdoor sterk bevorderd en tempo- en niveauverschillen vallen nauwelijks op.  De ervaring leert dat onze kinderen een soepele overgang naar het voorgezet onderwijs maken en dat ze daar goede resultaten behalen.

Meer weten over ons Montessorionderwijs?

Maak dan een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding. Al uw vragen kunnen dan beantwoord worden en u kunt de school in vol bedrijf zien zodat u een goede indruk van onze vorm van onderwijs krijgt.

Contactgegevens

Ardès Hoek
Montessorischool ‘Het Mozaïek’
Fazantenkamp 157-158
3607 CH Maarssen
Telefoonnummer: 0346 – 59 08 48
b.g.g mobiel (di/wo en vr): 06 – 12 70 10 84
E-mail: info@montessorihetmozaiek.nl