Kinderen beslissen mee

Op onze school leren we kinderen inspraak te nemen en te krijgen en zorg te dragen voor onze school en onze omgeving.

" We mogen op school meebeslissen. Als je iets aangeeft, dan gaat de leraar overleggen met de groep of het anders kan. Als de meerderheid voor is, dan wordt hiervoor gekozen."  
(Imana, bovenbouw)

Verantwoordelijkheid

Al vanaf de onderbouw hebben kinderen een plant op een kleedje op hun tafel, waar ze zorg voor dragen. Bij binnenkomst in de ochtend, wordt gekeken of het plantje nog voldoende water heeft en maakt het kind met het kleedje de tafel schoon om aan het werk te gaan. Het plantje gaat naar de vensterbank en het kleedje wordt opgeruimd. Klaar om de dag te beginnen. Deze handelingen geven rust om aan het werk te gaan.

In de midden- en bovenbouw breiden we dit uit en krijgen kinderen een weektaak om de werkplek schoon en opgeruimd te houden, zodat er iedere dag in een opgeruimd lokaal gestart wordt. Kinderen leren hierdoor verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving.

Wij vertrouwen op onze kinderen, daarom leiden ze u ook rond tijdens een informatieochtend.