Gewoon goed onderwijs

Ook wij als school zijn steeds in ontwikkeling om goed onderwijs aan te bieden. Onze medewerkers ontwikkelen zich en nieuwe inzichten en onderzoeken toetsen wij aan onze onderwijsvisie. Zo werken wij met werkgroepen (taal, rekenen, kosmisch onderwijs en ICT) om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden.

Rust en structuur

Iedere dag is opgebouwd volgens een bepaalde structuur. Deze voorspelbaarheid draagt bij aan een veilige omgeving en biedt kinderen houvast. De leerkracht observeert, loopt een vaste ronde en biedt kinderen individueel lesjes aan. Binnen de verschillende momenten op een dag is er voldoende vrijheid en ruimte voor spontane momenten. 

"Op school is er ook aandacht voor andere dingen, zoals Mad Science. Dat vind ik heel leuk.
Je leert iedere keer weer iets nieuws."
(Madelief, bovenbouw)

Uitdagend

Onze school is een plek om als kind te ontwikkelen wie je bent. Daarvoor heb je volgens ons kennis nodig, leren omgaan met elkaar en leren hoe je leert. Wij werken daarom binnen ons onderwijs aan; sociale-, emotionele- en creatieve ontwikkeling. Dat doen wij door basisvakken als rekenen en taal aan te bieden en ook door te werken met vakdocenten. Kinderen volgen bij ons workshops van vakdocenten, zoals wetenschap en techniek, gym, muziek en handvaardigheid. Wij dagen kinderen uit om zich divers te ontwikkelen.