Op onze school is de hulp en participatie van ouders heel belangrijk. Zonder ouderhulp komen een heleboel leuke en leerzame zaken niet van de grond. Het is niet altijd gemakkelijk om voldoende ouders te vinden die willen helpen. Veel ouders hebben een baan. Sommigen hebben een baby of peuter thuis. Toch wil de Ouderraad alle ouders vragen een steentje bij te dragen. Overleg met de leerkracht van uw kind wat u kunt doen. Er zijn goede redenen om de school te helpen:

Ouderparticipatie draagt bij aan de samenwerking

Ouderparticipatie draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school. Zonder ouders vallen extraatjes af en vervalt de school meer en meer tot een eenzijdige ‘leerfabriek’. Daarom is het belangrijk dat alle ouders mee doen. Aan het begin van het jaar vragen we alle ouders aan te geven bij welke evenementen of taken ze willen helpen. 

Ieder kind vindt het leuk als vader/moeder helpt 

De kinderen vinden het leuk als hun vader of moeder op school bezig is, of mee gaat met een excursie. Het is fijn om ‘zijn/haar wereld’ te kennen. Als een ouder helpt in de klas, bijvoorbeeld met lezen of knutselwerkjes, leert u de andere kinderen uit de klas van uw zoon of dochter beter kennen en maakt u iets mee van het reilen en zeilen op school.