Op onze school is de hulp en participatie van ouders heel belangrijk. Zonder ouderhulp komen een heleboel leuke en leerzame zaken niet van de grond. Het is niet altijd gemakkelijk om voldoende ouders te vinden die willen helpen. Veel ouders hebben een baan. Sommigen hebben een baby of peuter thuis. Toch wil de Ouderraad alle ouders vragen om een steentje bij te dragen. Overleg met de juf van uw kind wat ú kunt doen.  Er zijn goede redenen om de school te helpen:

Ouderparticipatie draagt bij aan de samenwerking

Ouderparticipatie draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school. Zonder ouders vallen alle extraatjes af en vervalt de school meer en meer tot een eenzijdige ‘leerfabriek’. Daarom is het belangrijk dat alle ouders mee doen. 

Aan het begin van het jaar vragen we aan alle ouders om aan te geven bij welke evenementen of taakjes ze willen helpen. 

Elk kind vindt het heerlijk als vader of moeder helpt 

De kinderen vinden het leuk als hun vader of moeder op school bezig is, of mee gaat met een uitje. Het is fijn voor je kind dat je ‘zijn wereld’ kent. Als een ouder helpt in de klas, bijvoorbeeld met lezen of knutselwerkjes, leert u de kinderen uit de klas van uw eigen zoon of dochter kennen en maakt u iets mee van het reilen en zeilen op school.