Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Vanzelfsprekend is er ons veel aan gelegen ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze school, teamleden en het onderwijs dat geboden wordt. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan is het van groot belang dit tijdig aan te geven. Als zich een probleem voordoet, neemt u dan contact op met de desbetreffende persoon.

Leidt een gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u in gesprek gaan met de directie of met onze interne vertrouwenspersoon; Maartje (Intern Begeleider). U kunt ze per mail bereiken via directie@montessorihetmoziek.nl of ib@montessorihetmozaiek.nl.

Mocht u zich ook hier onvoldoende gehoord voelen, dan kunt u zich richten tot de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GSBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudenties.

Stichting Monton heeft haar verantwoordelijkheid genomen door te zorgen voor vastgesteld beleid ter voorkoming en adequate behandeling van ongewenst gedrag. Om dit beleid uit te kunnen voeren, is Team Extern Vertrouwenspersonen van de CED Groep in de persoon van Angela Groen en Hans van Holland gevraagd in voorkomende gevallen als vertrouwenspersoon te functioneren. Als vertrouwenspersoon van Monton handelen zij conform de richtlijnen van Monton zoals deze zijn beschreven.

De externe vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt voor leerlingen en/of hun ouders/verzorgers bij meldingen over machtsmisbruik. Hij kan daartoe benaderd worden door de contactpersoon (de directeur) op iedere afzonderlijke school of rechtstreeks door de melder/klager.

Team Extern Vertrouwenspersonen van de CED Groep Angela Groen en Hans van Holland, telefoonnummer 010-4071993, mail evp@cedgroep.nl. De eerste stap voor een klacht is altijd via de contact-/vertrouwenspersoon op school, in tweede instantie kan men terecht bij Monton, via Puck Bruinsma. Al naar gelang de aard van de klacht kan Monton doorverwijzen naar de extern vertrouwens- of contactpersoon. 

Voor meer informatie, zie ook de klachtenregeling van Stichting Monton.