“Er is geen blauwdruk over hoe een kind zich ontwikkelt. Daarom vind ik mijn vak ook zo mooi. Dat ik een aandeel mag hebben in het ontwikkelen van de eigenheid van het kind.” (Marielle, leerkracht onderbouw)

De kracht van ons onderwijs is dat wij het onderwijs afstemmen op het kind en dat kinderen leren samenwerken.

"Samenspelen en samen delen. Dat is bij onze school heel belangrijk. Iedereen mag meedoen. Als je een keer niet mee wil doen, dan kan dat ook. Omdat we dit vanaf heel jong hebben geleerd, snapt iedereen dat ook. Ik vind het ook belangrijk dat je met iedereen speelt. Als je maar met een iemand speelt dan leer je niet van de ander. Je leert op onze school met een groep samen te leven. Zo krijg je veel meer vrienden." (Imana, bovenbouw)