Oudervereniging

Ieder jaar ontvangt u een verzoek voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze zal komend schooljaar tijdens de algemene vergadering voor het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. Dit schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 90,00. Hiervan worden o.a. feesten, sportactiviteiten en excursies voor de kinderen gefinancierd. Daarnaast worden er materialen voor de school van gekocht. De begroting voor de besteding van de ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld. Tijdens de algemene vergadering legt het bestuur van de Oudervereniging verantwoording af aan de leden over de besteding van middelen gedurende het voorafgaande schooljaar. Bovendien wordt tijdens deze vergadering de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd. Wanneer een kind tijdens het schooljaar op school komt, zal de bijdrage naar rato worden bepaald.

Samenstelling dagelijks bestuur van de oudervereniging

Voorzitter: Irène Wortel-Eman.                                                                             

Overblijfcoördinator: Annemiek Dales.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u de ouderverening per mail bereiken: ov@montessorihetmozaiek.nl.